Vietnamese Art Curator Journal - Episode 2

18.03.21 05:49 PM By Eric Monteil

- ​Tiếng Việt bên dưới -

Art is for those who appreciate it.

Most people find art incomprehensible as they don’t understand why it looks like the way it does. It is just beyond their imagination. In fact, art isn’t about logic or rationality. Art is simply beauty. We look at the vastness of the sea, the sublimity of the mountains, the wondrous starry night sky, the melancholic sunset, the spectacular sunrise, and the soothing sound of the rain in awe and yet we have no clue why we are blown away. Who on Earth would go ask Mother Nature to explain to oneself the sensibility of it all. We just don’t because it is the way it is. Then why do we feel the need to comprehend art instead of just behold it. Art doesn’t have to make sense to make sense. Beauty is nonsensical.

However, a majority of people also believe that art is for a small group of elites celebrating their higher selves. It is nothing but snobbish. Beauty is in the eye of the beholder. Anyone can enjoy the exquisiteness of it.

What really set painting apart from other forms of art is that it has the power to manifest our inner universe in the most vivid way. It is so obviously visible that it can transcend the boundaries of language. There would be trillions of trillion different combinations of colors on a canvas. Artists can get as creative as they’d like to. They can make emotions seeable just like musicians make it hearable. And for some people, looking at their emotions is a beautiful experience.

As human beings going through life, we must encounter all the wonders as well as the adversities that life has to offer. Most of us are bottled up with our very own battles. Artists are not an exception. The only thing that makes a difference is that they can express their human experiences on a square canvas. I’m recalling a quote from one painter who I came across on social media. It goes like “Painting is erasing”. True enough. Only by painting can they get everything off their chest. Just like when we feel the need to talk to a good friend when we are struggling with our life.

Now you can look at art paintings and relate yourself to the very common experience of human beings. Art is about honesty, painting is when they expose their inner self to the outside world. And yet, strangely, the more we are looking at the paintings, the more the paintings are looking at us. In other words, we’re not observing the painting itself, we’re actually observing ourselves. For everything that comes out of the painting, it’s rooted inside of us. Next time when you are in front of a painting, try to be aware of this awakening confrontation.

Hao Quach

Art curator

Art Consulting Asia

Nghệ thuật là của người yêu nghệ thuật

Hầu hết mọi người thấy nghệ thuật khó hiểu vì họ không hiểu tại sao nó lại trông như vậy. Nó chỉ là ngoài sức tưởng tượng của họ. Trên thực tế, nghệ thuật không phải là logic hay sự hợp lý. Nghệ thuật đơn giản là cái đẹp. Chúng ta nhìn vào sự bao la của biển cả, sự hung vĩ của núi non, bầu trời đêm đầy sao kỳ diệu, hoàng hôn u buồn, bình minh rực rỡ và những thanh âm dịu êm của mưa nhưng chúng ta không biết tại sao chúng ta lại bị cuốn hút đến vậy. Ai trên đời lại hỏi Mẹ Thiên nhiên để giải thích về sự kì diệu đó. Chúng ta không làm vậy vì nó vốn vĩ như thế. Vậy tại sao chúng ta cảm thấy cần phải hiểu nghệ thuật thay vì chỉ cần chiêm ngưỡng nó. Nghệ thuật không nhất thiết phải có ý nghĩa để có ý nghĩa. Cái đẹp là không cần có nghĩa.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng nghệ thuật chỉ dành cho một nhóm nhỏ giới tinh hoa, họ tôn vinh cái tôi của họ. Thật là hợm hĩnh. Cái đẹp nằm trong mắt của người yêu quý nó. Bất cứ ai cũng có thể thưởng thức sự tinh tế của nó.

Điều thực sự làm nên sự khác biệt ở hội họa so với các loại hình nghệ thuật khác chính là sức mạnh thể hiện vũ trụ bên trong của chúng ta một cách sống động nhất. Nó cho ta nhìn thấy rõ ràng đến nỗi vượt qua ranh giới của ngôn ngữ. Có hàng tỷ sự kết hợp màu sắc khác nhau trên một tấm canvas. Các hoạ sĩ có thể sáng tạo thoả thích. Họ có thể làm cho cảm xúc trở nên dễ dàng trông thấy như cách nhạc sĩ làm cho cảm xúc cất tiếng. Và đối với một số người, nhìn vào cảm xúc của chính mình là một trải nghiệm tuyệt đẹp.

Làm người lúc nào chúng ta phải đối mặt với tất cả những điều kỳ diệu cũng như những nghịch cảnh mà cuộc sống mang lại. Hầu hết chúng ta đều bị ngộp thở với những trận chiến của chính mình. Nghệ sĩ cũng không phải là một ngoại lệ. Điều duy nhất tạo ra sự khác biệt là họ có thể thể hiện trải nghiệm làm người trên một tấm vải vuông. Tôi nhớ lại một câu nói của một họa sĩ mà tôi đã gặp trên mạng xã hội. Nó giống như "Vẽ là xóa". Đúng như vậy. Khi vẽ, họ mới có thể lấy hết mọi thứ ra khỏi lồng ngực của mình. Cũng giống như khi chúng ta cảm thấy cần phải nói chuyện với một người bạn tốt khi chúng ta đang vật lộn với cuộc sống của mình.

Bây giờ bạn có thể nhìn vào các bức tranh nghệ thuật và liên hệ bản thân bằng những trải nghiệm rất đời thường của một con người. Nghệ thuật là sự trung thực; vẽ là khi họ phơi bày nội tâm của mình ra thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, chúng ta càng nhìn vào những bức tranh, những bức tranh càng nhìn chúng ta. Nói cách khác, chúng ta không quan sát bức tranh, chúng ta thực sự đang quan sát chính mình. Đối với mọi thứ xuất hiện từ bức tranh, nó bắt nguồn từ bên trong chúng ta. Lần tới khi bạn đứng trước một bức tranh, hãy cố gắng ý thức về trả nghiệm đầy tỉnh thức này nhé.

Hao Quach

Art curator

Art Consulting Asia